Судження і Буття
Переклади
Фрідріх Гьольдерлін

Судження є, у найвищому і найбільш точному смислі, першопочатковий поділ внутрішньо об`єднаних в інтелектуальному спогляданні об`єкта і суб`єкта, той поділ, через який об`єкт і суб`єкт тільки і стають можливими, першоподіл (Ur-Teilung). У понятті поділу уже закладене поняття двостороннього відношення об`єкта і суб`єкта і необхідна передумова цілого, частинами якого є об`єкт і суб`єкт. «Я є Я» - найбільш наочний приклад цього поняття судження як теоретичного судження, бо в практичному судженні воно протиставляється Не-Я, а не собі самому.

Дійсність і можливість розрізняються як опосередкована і неопосередкована свідомість. Якщо я мислю якийсь предмет як можливий, я повторюю лише те, що раніше було у свідомості, через що він є дійсним. Для нас не існує жодної ймовірної можливості, яка не була би дійсністю. Тому поняття можливості зовсім не підходить для [означення] предметів розуму, бо вони ніколи не є у свідомості як те, чим вони мають бути; тут діє лише поняття необхідності. Поняття можливості підходіть для предметів розсудку (здорового глузду), поняття дійсності – для предметів сприйняття і споглядання.

Буття виражає зв`язок суб`єкта і об`єкта. Там, де суб`єкт і об`єкт поєднанні цілковито, а не частково, тобто поєднані так, що ніякий їхній поділ неможливий, без того, щоб не постраждала сутність того, що повинно бути роз`єднано, там, і тільки там, може йти мова просто про буття, як ми маємо у випадку з інтелектуальним спогляданням.

Однак це буття не слід плутати з тотожністю. Коли я говорю «Я є Я», суб`єкт (Я) і об`єкт (Я) поєднані не так, що їх поділ неможливий, без того, щоб не постраждала сутність того, що повинно бути роз`єднано; навпаки, Я тільки і можливе через це відокремлення Я від Я. Як можу я сказати «Я» без самосвідомості? Але як можлива самосвідомість? Тільки так: я себе протиставляю собі самому, відділяю себе від самого себе, але, не зважаючи на це розділення, пізнаю себе в протиставленні як те ж саме. Але наскільки те ж саме? Я можу, я повинен поставити питання, бо в іншому співвідношенні воно протиставлене саме собі. Значить, тотожність не є поєднання об`єкта і суб`єкта, яке просто має місце, значить тотожність абсолютному буттю.

Переклад: Свиріпа Ольга
©Zlit 2012Про проектКонтакти